VAMOS Volleybalclub

Onze club

Volleybalclub VAMOS Sint-Gillis-Waas - Stekene ondertekende de Panathlonverklaring!

 

Onze visie steunt op een aantal basisprincipes:

Sportief

De fusieclub stelt zich tot doel om al zijn leden een optimale kans te geven om zich te ontplooien op sportief vlak.
De club beschikt over gediplomeerde trainers en wilt trainersvergaderingen organiseren om de spelers op regelmatige basis te evalueren. Fusieclub streeft naar een goede doorstroming tussen de jeugdploegen enerzijds en de jeugd met de seniorenploegen anderzijds.
Tijdens de schoolvakanties wil de fusieclub een aantal stages organiseren voor haar jeugdleden om samen intensief te werken aan de volleybaltechnieken.

Sociaal

Fusieclub is niet alleen een sportieve organisatie maar draagt ook het familiegebeuren hoog in het vaandel. Elk seizoen organiseert de club tal van groepoverschrijdende activiteiten voor haar jeugd—en seniorenleden zoals startdag, sinterklaasfeest, kerstfeest, brunch en slotfeest.

Financieel

We willen een club zijn waar een gezond financieel beleid wordt gevoerd, met oog op het voortbestaan op lange termijn.
We streven naar een begroting in evenwicht, waar de opbrengsten voornamelijk bestaan uit sponsorgelden en inkomsten van extrasportieve activiteiten, en waar de lidgelden niet hoger liggen dan strikt noodzakelijk.

Respect

We willen een club zijn waar sportiviteit tegenover medespelers en tegenstrevers, tegenover coaches, begeleiders enscheidsrechters hoog in het vaandel worden gedragen, zowel op als naast het veld.
We streven ernaar om een club te zijn waar iedereen zich goed voelt, waar motivatie maar ook respect primordiaal zijn, zowel op trainingen als op wedstrijden.